Info

Øvejudstykningens Grundejerforening

Bestyrelse 2019-2020:

Formand   Jesper Borrisholt, Tulipanvej 15    tlf. 2556 8463      jesper.borrisholt@gmail.com
Kasserer    Thomas Uldall, Tulipanvej 17         tlf. 2625 3446      tumling@hotmail.com
Sekretær   Søren Knudsen, Tulipanvej 9         tlf. 2341 6352       ssmknudsen@hotmail.com
Medlem    Leif Eriksen, Lupinvej 34                tlf. 2810 5507       fam_eriksen@eriksen.mail.dk   
Medlem    Heidi Brandt, Tulipanvej 25          tlf. 4738 1518        Heidi@tulipanvej.dk
Suppleant1 Lis Møller, Lupinvej 3                     tlf. 2257 9005     lisogtom@gmail.com
Suppleant2  Vacant

Festudvalg:

  • Jesper Borrisholt Tulipanvej 15
  • Thomas Uldall, Tulipanvej  17

Forskønnelse af området:

  • Vacant

Hjemmeside:

   www.ovejudstykningensgf.dk

  • Webmaster : Ernst Madsen, mail: ernst-madsen@au2consult.dk
  • Redaktør : Niels Munk, mail: nielsmunk@munk.mail.dk